โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลารัชกาลที่ 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลารัชกาลที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 ตุลาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 510 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ ตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมคณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "ปิยมหาราช" ณ บริเวณลานพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
             ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย
             ภาพ : อาจารย์ภีราวิชญ์  ชัยมาลา, อาจารย์ศิรินาฏ  จันทนะเปลินออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา