โลโก้เว็บไซต์ ประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. งานพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย
ภาพ : อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา