โลโก้เว็บไซต์ 2017-10-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-10-17

ประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560
อังคาร 17 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันนี้ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. งานพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย ภาพ : อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ >> อ่านต่อ


พิธีรับมอบต้นดาวเรืองและดอกไม้จันทน์ มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 17 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

                    วันนี้ (17 ตุลาคม 2560) นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีรับมอบต้นดาวเรืองและดอกไม้จันทน์ ณ ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ บริเวณสนามกีฬา มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย รักษาราชการแทนรองอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา