โลโก้เว็บไซต์ พิธีรับมอบต้นดาวเรืองและดอกไม้จันทน์ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีรับมอบต้นดาวเรืองและดอกไม้จันทน์ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันนี้ (17 ตุลาคม 2560) นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีรับมอบต้นดาวเรืองและดอกไม้จันทน์ ณ ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ บริเวณสนามกีฬา มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย และผู้แทนจากภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  ร่วมมอบต้นดาวเรืองแลดอกไม้จันทน์  เพื่อแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
                     ข่าว/ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา