โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมอบช่อดอกไม้แด่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมอบช่อดอกไม้แด่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กันยายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 653 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการและนางสาวณภัทร  ปัญญาวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ามอบช่อดอกไม้ต่อ นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจและนายศักดิ์ชาย  วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งทั้งสองท่านมีความวิริยะ อุตสาหะและปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการตลอดระยะเวลาที่ท่านทั้งสองได้มาปฏิบัติงาน  ณ ศาลากลาง  จังหวัดเชียงราย

ภาพ/ข่าว : นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา