โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท บวชชีและศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท บวชชีและศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กันยายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา