โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-09-19


ประชาสัมพันธ์การชี้แจงทำความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ห้องประชุมฯ ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย
อังคาร 19 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การชี้แจงทำความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ห้องประชุมฯ ของศาลากลางจังหวัดเชียงราย รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อังคาร 19 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี้ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60"
อังคาร 19 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร"  รุ่น  "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60" เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทุกจังหวัดทั่วประเทศ สามารถสั่งจองและโอนเงินสั่งจองเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตน (โรงพยาบาลรามาธิบดี)  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี้ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่
อังคาร 19 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โดยย้ายที่ทำการไปที่ ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่ เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ www.m-culture.go.th  ๑๗๖๕ สายด่วนวัฒนธรรม >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา