โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย : Chiang Rai Brand | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย : Chiang Rai Brand

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย : Chiang Rai Brand ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


        วัตถุประสงค์

          เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs/OTOP วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย ให้พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้า บริการ และธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด ภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand)


        คุณสมบัติ

          นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชีบงราย หรือพำนักที่เชียงรายไม่ต่ำกว่า 6 เดือน


        กำหนดระยะเวลา

          ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559


        ติดต่อสอบถาม

          • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0-5315-0200-1

          • www.facebook.com/chiangraibrand


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา