โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 681 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นางสาวจิณณ์ณิชา อินยะพรม เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ในระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2560 พร้อมกันนี้ ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการฝึกในวันดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอแม่เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท
ภาพ:นางสาวจิณณ์ณิชา อินยะพรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา