โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-08-21

ประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นางสาวจิณณ์ณิชา อินยะพรม เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ในระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2560 พร้อมกันนี้ ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการฝึกในวันดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมโรงเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา