โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. และเทศบาลตำบลหงาวประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. และเทศบาลตำบลหงาวประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 493 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             เช้าวันนี้ (16 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายอังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และนายสวาท ชัยดรุณ นายกเทศมนตรีตำบลหงาว พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย
 
            ข่าว/ภาพ  :  นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา