โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-08-16

มทร.ล้านนา ชร. และเทศบาลตำบลหงาวประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ
พุธ 16 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

             เช้าวันนี้ (16 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายอังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และนายสวาท ชัยดรุณ นายกเทศมนตรีตำบลหงาว พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย              >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 8
พุธ 16 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

        วันนี้ (16 สิงหาคม 2560) เวลา 7.00 น. สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 8/2560  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา