โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 388 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันนี้ (16 สิงหาคม 2560) เวลา 7.00 น. สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 8/2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจ  มทร.ล้านนา ชร. โดยได้รับเกียรติจากนายอังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธาน อีกทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นช่องทางในการพบปะพุดคุยระหว่างหน่วยงาน สร้างความเข้าใจอันดีและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ          ข่าว/ภาพ  :  นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย

            

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา