โลโก้เว็บไซต์ รายงานงบทดลองประจำเดือน มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายงานงบทดลองประจำเดือน มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

1. กค 0423.3
2. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559- มิถุนายน 2560
3. งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
4.รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 
5. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
6. รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560
7. รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
8. งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560   
9. งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 
10. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
11. รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 
12. รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา