โลโก้เว็บไซต์ รายงานงบทดลองประจำเดือน มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายงานงบทดลองประจำเดือน มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 80 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
1. กค 0423.3
2. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559- มิถุนายน 2560
3. งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560                                                                                                    4.รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560                                                                                            5. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
6. รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560
7. รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา