โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การตลาดออนไลน์เพื่ออาชีพนักการตลาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การตลาดออนไลน์เพื่ออาชีพนักการตลาด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 742 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การตลาดออนไลน์เพื่ออาชีพนักการตลาด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณพิษณุกร จิตจำนง หัวหน้างานบริการเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเพื่อพัฒนาธุรกิจให้สามารถประสบความสำเร็จได้ ซึ่งถือได้ว่าความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสาระสนเทศ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดให้ในโลกยุคปัจจุบัน

สามารถรับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1023941564335600.1073742308.242929615770136&type=3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา