โลโก้เว็บไซต์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.สุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย


          วันนี้ (25 กรกฎาคม 2560) ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์อัศรา โรจนพิบูลธรรม หัวหน้าศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดยผู้ช่วยศาสตร์ ว่าที่ร้อยเอกธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยได้แลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานของศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย การจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ การบริการวิชาการและด้านอื่นๆ ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย