โลโก้เว็บไซต์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.สุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 448 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (25 กรกฎาคม 2560) ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์อัศรา โรจนพิบูลธรรม หัวหน้าศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดยผู้ช่วยศาสตร์ ว่าที่ร้อยเอกธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยได้แลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานของศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย การจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ การบริการวิชาการและด้านอื่นๆ ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา