โลโก้เว็บไซต์  ตรวจประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (18 กรกฎาคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์หัวหน้าหลักสูตร อาจารย์หัวหน้าสาขาและหัวหน้างาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร ประธานในการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ และนางอนงค์ มัลลวงค์ พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา