โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 99 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน   รายละเอียดดังเอกสารแนบ

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.thaigoodteacher.org/

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา