โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการนำเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Commercial Clip) ในหัวข้อ เอิร์ธแอร์ แอร์รักษ์โลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการนำเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Commercial Clip) ในหัวข้อ เอิร์ธแอร์ แอร์รักษ์โลก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 799 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการนำเสนอสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Commercial Clip) ในหัวข้อ เอิร์ธแอร์ แอร์รักษ์โลก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา