โลโก้เว็บไซต์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ


โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่