โลโก้เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคล


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้าเป็นพนักงานตามพันธกิจ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่