โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา


      ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ณ อาคารวิทยบริการ

และร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัด ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เริ่มเวลา 06.00 น.เป็นต้นไป