โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนสั่งซื้อสัปะรดในราคาย่อมเยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสัปะรดในจังหวัดเชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เชิญชวนสั่งซื้อสัปะรดในราคาย่อมเยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสัปะรดในจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายและสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย นำผลสับปะรดจากกลุ่มเกษตรกรมาจัดจำหน่ายและในการสั่งซื้อสับปะรดเพื่อแก้ไขปัญหาสับปะรดตกต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในจังหวัดเชียงราย ปีการผลิต 2560 ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมซื้อสับปะรดจากเกษตรกรชาวสวน ซึ่งเริ่มจำหน่าย ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 นี้มีการจัดจำหน่ายในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6 / 2560 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย สำหรับการจำหน่ายสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ราคาถุงละ 20 บาท น้ำหนัก 4-5 กิโลกรัม ส่วนสับปะรดพันธุ์ภูแล ราคาถุงละ 20 บาท น้ำหนัก 3 กิโลกรัม นอกจากนี้จังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดเชียงราย ในการสั่งซื้อสับปะรดจากเกษตรกร พันธุ์ปัตตาเวียราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม และพันธุ์ภูแลราคา 7 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมจัดบรรจุเป็นถุง หรือกล่องๆ ละ 10 กิโลกรัม จะมีการส่งมอบภายใน 2 วันหลังจากรับใบสั่งซื้อ ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทรศัพท์ 053-150196

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา