โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการอบรมขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันนี้(25 มิถุนายน 2560) เวลา 8.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการขอหรือต่อใบอนุญาตขับรถ โดยผู้ที่อบรมสามารถนำใบผ่านการอบรมไปยื่นยังขนส่งเพื่อขอหรือต่อใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องผ่นการอบรมอีก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สะดวกเข้ารบการอบรมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการจัดการอบรมครั้งที่สอง มีผู้เข้าร่วมการอบรม 80 ท่าน โดยมีอาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมซึ่งผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรจากขนส่งจังหวัดเชียงราย ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา