โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการนับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ ณ ห้องสำนักงานบริหารสาขา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย
                 ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท
                 ภาพ:นางสาววิไลพร ต๊ะกิติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา