โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-06-22

หล่อเทียนพรรษาของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบัญและวิศวกรรมไฟฟ้า
พฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

                วันนี้ (22 มิถุนายน 2560) เวลา 7.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการหล่อเทียนพรรษา ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยวันนี้เป็นการหล่อเทียนของคณาจารย์และนักศึกษาของสาขาการบัญชีและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โด... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ
พฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการนับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ ณ ห้องสำนักงานบริหารสาขา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา