โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสอบ Mock TOEIC ให้กับนักศึกษารหัส 60  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสอบ Mock TOEIC ให้กับนักศึกษารหัส 60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับแผนกภาษาตะวันตก,งานวิทยบริการและทีมงานบริการ จัดให้มีการสอบ Mock TOEIC ให้กับนักศึกษารหัส 60 กลุ่มที่ 2 ในเวลา 15.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ห้อง 603 อาคารวิทยบริการและห้อง ศษ 1107 อาคารบริการธุรกิจฯ ฝั่งศึกษา เพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา