โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-06-21

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM
พุธ 21 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 21 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM ณ โรงเรียนพานพิทยาคมและโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม คือ กลุ่มหอคอย กลุ่มขนมเค้กและกลุ่มเรือมหาสมบัติ โดยกิจกรรมเป็นการบูรณาการความรู้ระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้ารวมกัน นอกจากนี้ยังได้สอด... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสอบ Mock TOEIC ให้กับนักศึกษารหัส 60
พุธ 21 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับแผนกภาษาตะวันตก,งานวิทยบริการและทีมงานบริการ จัดให้มีการสอบ Mock TOEIC ให้กับนักศึกษารหัส 60 กลุ่มที่ 2 ในเวลา 15.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ห้อง 603 อาคารวิทยบริการและห้อง ศษ 1107 อาคารบริการธุรกิจฯ ฝั่งศึกษา เพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 21 มิถุนายน 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

            ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา