โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพจัดเสวนาในหัวข้อการบูรณาการการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานประกันคุณภาพจัดเสวนาในหัวข้อการบูรณาการการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                20 มิถุนายน 2560 งานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ การจัดการความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคกระบวนการดำเนินงานวิจัย เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนสู่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ” ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

                 ข่าว/ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา