โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (19 มิถุนายน 2560) เวลา 08.30 น. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ ณ ห้องสำนักงานบริหารสาขา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย

 
                ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท
                 ภาพ:นางสาววิไลพร ต๊ะกิติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา