โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการตลาดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาหลักสูตรการตลาดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 19 มิถุนายน 2560 อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักงานขนส่งสาขาพานและตลาดสดพาน จังหวัดเชียงราย โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยผู้ที่เข้าร่วมสามารถนำใบผ่านการอบรมที่ออกจากทางมหาวิทยาลัยฯ ไปยื่นยังสำนักงานขนส่งเพื่อขอหรือต่อใบอนุญาตขับขี่ สัหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-0241518        
    
               ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท
               ภาพ:อาจารย์อวยพร ต๊ะวันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา