โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบ Mock TOEIC | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบ Mock TOEIC

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 260 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับแผนกภาษาตะวันตก,งานวิทยบริการและทีมงานบริการ จัดให้มีการสอบ Mock TOEIC ให้กับนักศึกษารหัส 60 กลุ่มที่ 1 ในเวลา 15.00-17.30 น. เพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา