โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักการไคเซนต์เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการการทำงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักการไคเซนต์เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการการทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันนี้ (8 มิถุนายน 2560) เวลา 9.30 น. อาจารย์อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยนักศึกษาอุตสาหการ วศ.บ.อุตสาหการ 3.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสำหรับโรงงานขนมจีนด้วยหลักการไคเซนต์เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการการทำงาน โดยมีชาวบ้านจากอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่ประกอบอาชีพผลิตขนมจีนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายความรู้ ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยนักศึกษาได้คิดค้นถังสำหรับล้างข้าวสารที่จะนำไปหมัก รถเข็นในการขนถ่ายแป้งและอุปกรณ์ลำเลียงแป้ง โดยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถลดระยะเวลาของขั้นตอนในการผลิตขนมจีนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้หลักการของไคเซนต์

        ภาพ/ข่าว : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา