โลโก้เว็บไซต์ งานวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          งานวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลวิจัยและการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1มิถุนายน 2560 โดย วิทยากรนายวัชรพันธ์ ศิริ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด ณ ห้องTell me more ชั้น 5 อาคารวิทยบริการฯ
          ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย
          ที่มาของข่าว/ภาพ : นางสาวกุลพรภัสร์ บุญกำพร้าออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา