โลโก้เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 614 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา