โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (26 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.00 น. งานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและพิจารณาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยอาจารย์ในแต่ละสาขาเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา