โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-26


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำวิจัยเชิงพื้นที่/ เชิงประเด็นอย่างไร นำไปสู่ไทยแลนด์ >> อ่านต่อ


งานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          วันนี้ (26 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.00 น. งานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาและพิจารณาเกียรตินิยม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยอาจารย์ในแต่ละสาขาเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา