โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 601 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ประธานเปิดงาน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และวิทยากรตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมตัวแทนหน่วยงานภายในต่างๆที่เกี่ยวข้องแนะนำแนวทางการเข้าศึกษา และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้ปกครอง นักศึกษา กับ มหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย 

          ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
          ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ Photoclub RMUTL CR


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา