โลโก้เว็บไซต์ กรรมการสภาคณาจารย์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุม คกก. ครั้งที่ 31/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กรรมการสภาคณาจารย์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุม คกก. ครั้งที่ 31/2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 474 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ เวลา 13.00 น. ผศ.นิติพงษ์  สมไชยวงค์,  อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ และอาจารย์ปรีชา  พลชัย  สภาคณาจารย์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมการประชุม คกก.สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 31 (2/2560) เพื่อรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น เพื่อการพัฒนาสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง
              ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
              ภาพ : อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา