โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 599 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และได้รู้จักการปรับตัว เรียนรู้ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทีมสโมสรนักศึกษา ยังมีกิจกรรมพาน้องขึ้นดอยกราบไหว้พระเจ้าทันใจ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่
                     ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
    
                     ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ Photoclub RMUTL CR.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา