โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า และอาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ฝั่งศึกษาทั่วไป) มทร.ล้านนา ชร. โดยแบ่งแยกเป็นหมวดวิชาภาษาตะวันตก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และในสาขาวิชาแต่ละหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ประยุกต์ใช้ในศาสตร์และสาขาวิชาที่เลือก
          ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
         ภาพ  : อ.ปาริชาติ  วงค์ฉายา/ 
Liberal Arts Rajamangala University Of Technology Lanna Chiangraiออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา