โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-18

RL-News issue 31
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสาร RL-News ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560 (Download) >> อ่านต่อ


RL-News issue 30
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสาร RL-News ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 16 - 30 เมษายน 2560 (Download) >> อ่านต่อ


RL-News issue 29
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสาร RL-News ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 1 - 15 เมษายน 2560 (Download) >> อ่านต่อ


RL-News issue 28
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสาร RL-News ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2560 (Download) >> อ่านต่อRL-News issue 27
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสาร RL-News ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2560 (Download) >> อ่านต่อ


RL-News issue 26
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสาร RL-News ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 (Download)  >> อ่านต่อ


RL-NEWS issue 25
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสาร RL-News ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 (Download)  >> อ่านต่อ


การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา59
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อสำรวจความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย โดยจัดให้มีการทดสอบภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคบ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมอบรมEmbedded Application
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมฝึกอบรม LabVIEW Embedded For Arduino ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการเรียนรู้โปรแกรม LabVIEW ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ด้วยโปรแกรม LabVIEW ได้ โดยการควบคุมบอร์ด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 12


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา