โลโก้เว็บไซต์ กองนโยบายและแผน จัดประชุม VDO Conference | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กองนโยบายและแผน จัดประชุม VDO Conference

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          กองนโยบายและแผน จัดประชุม VDO Conference ร่วมกัน 6 เขตพื้นที่ โดยมีหัวหน้าสาขา และหัวหน้าหลักสูตร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมConference ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ชร. เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
          ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
         ภาพ  : นางสาวสีไร  กันตุ่นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา