โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมอบรมEmbedded Application | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมอบรมEmbedded Application

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          บุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมฝึกอบรม LabVIEW Embedded For Arduino ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการเรียนรู้โปรแกรม LabVIEW ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ด้วยโปรแกรม LabVIEW ได้ โดยการควบคุมบอร์ด Arduino สั่งงานผ่านโปรแกรม LabVIEW ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมีความสำคัญต่อนักอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเอง นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ทางวิชาการได้
          ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย

         ภาพ  : อ.ธวัชชัย  แสนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา