โลโก้เว็บไซต์ การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อสำรวจความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย โดยจัดให้มีการทดสอบภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคบ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา