โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนโครงการอบรมใบอนุญาตขับรถฯ ยื่นเอกสารดำเนินการประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ตัวแทนโครงการอบรมใบอนุญาตขับรถฯ ยื่นเอกสารดำเนินการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.30 น. ตัวแทนคณะทำงานโครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถฯ เข้ายื่นเอกสารเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถฯ ณ สถานีขนส่งอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังได้ขอเข้าพบท่านภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เพื่อขออนุญาตเข้าประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพาน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ได้ทราบ ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา