โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-17

การนำเสนอโครงงานของ นศ.ไฟฟ้า ภาคบรรยายแะภาคโปสเตอร์ ปีการศึกษา60
พุธ 17 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2560) เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดให้มีการสอบทั้งภาคบรรยายแะภาคโปสเตอร์ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


ตัวแทนโครงการอบรมใบอนุญาตขับรถฯ ยื่นเอกสารดำเนินการประชาสัมพันธ์
พุธ 17 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.30 น. ตัวแทนคณะทำงานโครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถฯ เข้ายื่นเอกสารเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถฯ ณ สถานีขนส่งอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังได้ขอเข้าพบท่านภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เพื่อขออนุญาตเข้าประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพาน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ได้ทราบ ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชีย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา