โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มคอ.7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มคอ.7

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 191 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งตัวแทนหัวหน้าหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 เพื่อจัดทำผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
           ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
           ภาพ/ที่มาของข่าว : ดร.แววดาว พรมเสน  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา