โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาเรื่องเตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ยุคดิจิทัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการสัมมนาเรื่องเตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ยุคดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 992 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ยุคดิจิทัล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสาขาการบัญชีทุกชั้นปีที่จะประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตได้มีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาตนเองให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจากกรมสรรพากร และสำนักงานบัญชีคุณภาพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา