โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านา ชร.ร่วมแถลงข่าว “17 วัยใส พิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านา ชร.ร่วมแถลงข่าว “17 วัยใส พิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          13 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ หัวหน้างานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินการ “17 วัยใส พิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์” ภายใต้โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2 ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาฯ
           ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
           ภาพ : อ.ทัดมนู  โพธิสารัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา